Arkadiusz Chworos     

Centre of Molecular and Macromolecular Studies

Polish Academy of Sciences

Division of Bioorganic Chemistry

Sienkiewicza 112

90-363 Lodz, Poland


tel. +48-42-6803220

fax +48-42-6815483Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Dział Chemii Bioorganicznej

Sienkiewicza 112

90-363 Łódź          achworos[at]cbmm.lodz.pl

Contact Information: