Arkadiusz Chworos     

Centre of Molecular and Macromolecular Studies

Polish Academy of Sciences

Department of Bioorganic Chemistry

Sienkiewicza 112

90-363 Lodz, Poland


tel. +48 (42) 6803220

fax +48 (42) 6815483Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Zakład Chemii Bioorganicznej

Sienkiewicza 112

90-363 Łódź          achworos[at]cbmm.lodz.pl

Contact Information: